مقالات

فنی ، تخصصی ، آموزشی

شبیه سازی محاسباتی حرکت ذرات منتشر شده از یک چاپگر در داخل یک اتاقک با حضور مانکن حرارتی

اين پژوهش با استفاده از يک مدل رياضی سه بعدی به بررسی جريان هوا و رفتار ذرات منتشر شده از يک چاپ گر در حضور مانکن نشسته در اتاق با چهارسیستم تهويه مطبوع، سه سیستم تهویه جابجايی و یک سیستم تهویه اختلاط پرداخته شد.

هندسه مورد استفاده در کار حاضر

شبیه سازی میدان جريان ابتدا برای مانکن بدون حرارت و سپس برای مانکن حرارتی با سیستم های مختلف تهويه مطبوع در اتاقک انجام شد و در نهايت امکان حضور ذرات در ناحیه تنفسی و غلظت ذرات در نقاط مختلف اتاق مورد بررسی قرار گرفت.

در پژوهش پیش روسیستم های مختلف تهويه مطبوع با چیدمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد حضور انسان به عنوان يکی از منابع گرمايی موجود در فضای داخلی میتواند بر جريان درون فضای داخلی اثرگذار باشد. به دلیل پرکاربرد بودن چاپگرهای جديد در ادارات و منازل با فرض اينکه موقعیت چاپگر در جلوی کاربر باشد اقدام به شبیه سازی حرکت ذرات در فضای داخلی شد و غلظت صفحه ای در ناحیه تنفسی بدست آمد، و موقعیت های مختلف مکان منبع انتشار ذرات مورد ارزيابی قرار گرفت. مشخص شد که ذرات منتشر شده از جاپگر به دلیل اندازه شان و مکانیزم های انتقال ذرات، بسیار تحت تاثیر جريان قرار دارند. همچنین سیستم  تهويه اختلاطی نسبت به سیستم تهويه جابجايی عملکرد بهتری داشته و غلظت در ناحیه تنفسی در اين سیستم  نسبت به ديگر آرايشها در سطح پايینتری قرار دارد.

توزيع بردارهای سرعت برای حالت فاقد حرارت

توزيع بردار سرعت در صفحه میانی برای حالت حرارتی

کانتور غلظت در صفحه میانی برای حالت فاقد حرارت

 

کانتور غلظت در صفحه میانی برای حالت حرارتی

راه های ارتباطی

برای ارتباط با شرکت پایا صنعت پاک فرآیند هزار (پاصپافکو) میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

شماره تلفن : 03432478633-09034105707

آدرس ایمیل : info@paspafco.ir

آدرس : کرمان، خیابان هزار و یکشب جنوبی (حوض نخعی)، مابین کوچه 6 و 8، ساختمان پادین، طبقه اول، واحد 1

کد پستی : 16799-76186

برای ارسال پیام کلیک کنید.