مقالات

فنی ، تخصصی ، آموزشی

اين پژوهش با استفاده از يک مدل رياضی سه بعدی به بررسی جريان هوا و رفتار ذرات منتشر شده از يک چاپ گر در حضور مانکن نشسته در اتاق با چهارسیستم تهويه مطبوع، سه سیستم تهویه جابجايی و یک سیستم تهویه اختلاط پرداخته شد.

هندسه مورد استفاده در کار حاضر

شبیه سازی میدان جريان ابتدا برای مانکن بدون حرارت و سپس برای مانکن حرارتی با سیستم های مختلف تهويه مطبوع در اتاقک انجام شد و در نهايت امکان حضور ذرات در ناحیه تنفسی و غلظت ذرات در نقاط مختلف اتاق مورد بررسی قرار گرفت.

در پژوهش پیش روسیستم های مختلف تهويه مطبوع با چیدمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد حضور انسان به عنوان يکی از منابع گرمايی موجود در فضای داخلی میتواند بر جريان درون فضای داخلی اثرگذار باشد. به دلیل پرکاربرد بودن چاپگرهای جديد در ادارات و منازل با فرض اينکه موقعیت چاپگر در جلوی کاربر

زیر مجموعه ها

راه های ارتباطی

برای ارتباط با شرکت پایا صنعت پاک فرآیند هزار (پاصپافکو) میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

شماره تلفن : 03432478633-09034105707

آدرس ایمیل : info@paspafco.ir

آدرس : کرمان، خیابان هزار و یکشب جنوبی (حوض نخعی)، مابین کوچه 6 و 8، ساختمان پادین، طبقه اول، واحد 1

کد پستی : 16799-76186

برای ارسال پیام کلیک کنید.